top of page

Yaşantısal Grup

Kimler katılabilir?
96 saatlik Gestalt (temel kavramlar ve metodoloji) eğitimini tamamlamış olan herkes.
Katılımcı, Ekim - Mayıs arasında yapılacak olan 8 Yaşantısal Gestalt Grup Çalışmasına katılmayı taahhüt eder.

Yaşantısal Gestalt Grup Çalışması nedir?
En az 8, en fazla 18 katılımcı ile gerçekleşiyor. İçerik, gündelik yaşamdan kesitlerin gestalt bakış açısı ile irdelenmesi, anlamlandırılması ve farkındalık kazandırılmasından oluşuyor. Konular işlenirken katılımcılar arasında oluşan grup dinamiği de gestalt bakış açısı ile inceleniyor.
Aşağıdaki tabloda, Yaşantısal Gestalt Grubunda işlenen konu başlıklarından örnekler bulunmaktadır.

Konu
Sevgi (kendine, diğerine)
Kaygı, Korku, Panik
Öfke, Agresyon
Suçluluk, Utanç
İhanet, Sadakatsizlik (kendine, diğerine, inanca)
Bağımlılık (işe, kişiye, maddeye)
Kontrol, Alan kaplama, Dominans
Hayır diyememe, Memnun etme eğilimi

Konular nasıl işlenecek?
Konulara ilişkin gerçek (yaşanmış) örnekler paylaşılacak, gestalt kavram ve metodolojisine oturtulacak. Her konu ile ilintilendirilebilecek düşünceler, duygular ve bedensel (fiziksel) izdüşümler tartışılacak. Konuların işlenmesi sırasında grup içinde oluşabilecek dinamiklere gestalt bakış açısından ışık tutulacak.

Bu çalışmnın kazanımları nedir?
Yukarıda belirtilmiş olan konuların:
Gestalt kavram ve metodolojisine uyarlanması,
Yaşam içinde farkedilip tanımlanabilmesi,
Kişisel farkındalık,
Bu konularla ilgili kendi/diğeri ile nasıl çalışılabileceğine ilişkin metod.

Ödeme nasıl yapılır?
Ödeme, nakit ise çalışma gününde, bankaya yatırılacaksa, çalışma gününden en geç bir önceki gün yapılır.

Yaşantısal Gestalt Grup Çalışmasına katılamama durumunda ücret ödenir mi?
Katılımcı, gelemediği çalışmaların maddi yükümlülüğünden sorumludur.

bottom of page