top of page
Gestalt Programı Hakkında

GESTALT HAKKINDA

 

Bu programda Gestalt bakış açısını bir yaşam felsefesi olarak sunuyorum. Hümanistik bakış açısına dayanan Gestalt yaklaşımı, insanın temel motivasyonunun bütünleşmek, başka bir deyişle, kendisini tamamlamak olduğununu savunur. Hümanistik yaklaşıma göre, herkes eşit kaynakla doğar. “Kendini tamamlamak” kavramını somutlaştırmak için konuyu bir metafor ile açmak istiyorum. Bir piyano klavyesinde 88 tuş vardır. Herkes 88 tuşla doğar, ancak kimse hayatı sahip olduğu 88 tuşu kullanarak yaşamaz. Bunun nedeni sosyalizasyon sürecinde öğrenilenlerdir. İçinde doğup büyüdüğümüz ailede hayatın hangi tuşlarla yaşanacağı bize öğretilir. Sonunda hepimiz, sahip olduğumuz 88 tuşun ancak 30-35'ini kullanarak hayatı yaşar oluruz. Bu 30-35 tuş, bizi belirli bir yaşa kadar idare eder. Ancak sonrasında, bu tuşlar deneyimlerimizi anlamlandırmakta yetersiz kalır. Giderek daha rahatsız, daha memnuniyetsiz oluruz. Çeşitli ikame tatminlerle bu memnuniyetsizliğimizi gidermeye çalışırız, ancak bu şekilde beceremeyiz. Aslında ihtiyacımız, barındırmakta olduğumuz, ancak kullanmadığımız tuşlarla temas etmek, gündelik yaşantımıza o tuşları da dahil edebilmektir.

Gestalt Bireysel Gelişim Programı, bir anlamda, bu amaca hizmet eder. Her katılımcı, programa 88 tuştan kendi çalmakta olduğu hangileriyse onları getirir. Diğer katılımcılarla temas, barındırmakta olduğu, ancak henüz kullanmadığı tuşlarla temasına vesile olur. Başka bir deyişle, her katılımcı, diğerlerine ayna olur. Herkes, diğerlerinin nezdinde, kendisinde henüz temas etmediği tarafları ile buluşma fırsatı elde eder.

Bu süreç iç yolculuğa niyet etmeyi, sabretmeyi, diğerlerinin paylaşımlarından öğrenilebileceği inancını gerektirir. Ayda bir olması, her oturumda deneyimlenenlerin, öğrenilenlerin içselleştirilmesini, pekiştirilmesini destekler. Yirmi aya yayılmış olan bu Programa katılım, kişinin sahip olduğu 88 tuşu tanımasını, ve bunları kullanmaya başlayarak deneyimlerini daha derin ve zengin bir zeminde anlamlandırmasını destekler.

Yöntem ağırlıklı olarak yaşantısaldır. Program yöneticisi, katılımcıların paylaşımlarını Gestalt kavramlarını sunmak; katılımcılar arasındaki ilişki örüntülerini de Gestalt metodolojisini yaşayarak deneyimlemek amacı ile kullanır. Program, aynı zamanda kişiye, memnuniyetsizlikle karşılaştığında, bunu kendisini geliştirmek için nasıl fırsata çevirebileceğini ve kendisi ile çalışmanın yöntemini kazandırır.

bottom of page