top of page

Praktikum

Kimler katılabilir?

96 saatlik Gestalt (temel kavramlar ve metodoloji) programını tamamlamış olan herkes.
Katılımcı, Eylül – Mayıs arasında yapılacak olan 8 practicum çalışmasına katılmayı taahhüt eder.

Praktikum çalışması nedir?
8 praktikum çalışması süresince, her katılımcı, 2 kez danışan, 2 kez danışman ve 6 kez gözlemci oluyor.
Danışan rolü, katılımcının, kendisi ile ilgili paylaşmak istediği her hangi bir konuyu paylaşması ve kendisi ile çalışmasını içeriyor.
Danışman rolü, katılımcının, teorik olarak öğrendiği Gestalt metodolojisini uygulayacağı ve bu konudaki bilgi ve becerisini geliştireceği fırsatları içeriyor.   
Gözlemci rolü, katılımcının, Gestalt kavram ve metodolojisini, gözlemlediği süreçle ilişkilendirerek veriye dayalı ve yapıcı geri bildirim vermeyi deneyimleyeceği fırsatları içeriyor.

Praktikum çalışması sürecinin kazanımları nedir?
Gestalt kavram ve metodolojisinin yaşantıya uyarlanması,
Gestalt kavram ve metodolojisinin yaşantıda tanımlanması,
Veriye dayalı ve yapıcı geri bildirim verme becerisi,
Geri bildirim alma becerisi,
Kişisel farkındalık.

Ödeme nasıl yapılır?
Ödeme, nakit ise çalışma gününde, bankaya yatırılacaksa, çalışma gününden en geç bir önceki gün yapılır.

Praktikum çalışmasına katılamama durumunda ücret ödenir mi?
Katılımcı, gelemediği çalışmaların maddi yükümlülüğünden sorumludur.

bottom of page