top of page

Gestalt-İst Yaşam 

Gestalt Bireysel Gelişim Programı Katılımcılarına öğrenme ve paylaşma platformu

Gestalt-İst Yaşam Faaliyetleri genelde bir kaç ayda bir yapılır. Sadece Gestalt Bireysel Gelişim Programı katılımcılarına açıktır ve ücretsizdir. Bu faaliyete katılanlar, sadece, faaliyetin yapıldığı salon ücretine, girişte cüzi bir rakam ödeyerek katkıda bulunurlar.

Bu faaliyetlerin amacı, Gestalt Bireysel Gelişim Programı katılımcılarına, öğrendiklerini paylaşabilecekleri ve birbirleri ile kaynaşabilecekleri bir zemin yaratmaktır.


Gestalt Bireysel Gelişim Programı Katılımcıları, Gestalt-İst Yaşam faaliyetlerinden e-posta kanalı ile haberdar edilirler, ve bu faaliyetlere, dilerlerse katılabilirler.

Her
Gestalt Bireysel Gelişim Programı Katılımcısı, dilediği takdirde, Gestalt ile ilişkilendirdiği her hangi bir konuyu Gestalt-İst Yaşam Faaliyetinde sunabilir, paylaşabilir. Bunun için Nita’nın en geç 2 ay öncesinden haberdar edilmesi gerekir.Gestal-İst Yaşam faaliyetleri, Gestalt Bireysel Gelişim Programı Katılımcıları, konu ile ilgili sunum yapmak isteyen profesyoneller ve yurt dışından davet edilen Gestalt uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili dökümler için: 

bottom of page