Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Psikoterapi Yaklaşımları, Kişilik Bozuklukları ve Kişiler Arası Dinamikler lisans derslerini ve vaka tartışmaları doktora dersini veriyorum.

 

Bilgi Üniversitesinde, 1999-2017 yılları arasında güz dönemlerinde Kişilik Teorileri, ve bahar dönemlerinde Kişilerarası dinamikler olmak üzere iki lisans dersi verdim.

 

2005-2015 yılları arasında bahar dönemlerinde, dönüşümlü olarak Grup Teorileri ve Terapileri, ve İnsancıl ve Varoluşçu Teoriler ve Terapiler olmak üzere bir master dersi verdim.

 

2005-2015 yılları arasında, Klinik Master programının 2. yılındaki öğrencilere, takip etmekte oldukları vakalara ilişkin süpervizyon verdim. Öğrenciler, Üniversitenin kampuslarında yer alan danışma merkezlerinde psikolojik değerlendirme ve psikoterapi deneyimleme fırsatına sahiptiler. Her dönem (3 ay), 2 öğrenci ile haftada 1 saat çalıştım.

 

2005-2015 yılları arasında, her yıl bir Klinik Psikoloji master öğrencisine tez/proje danışmanlığı sundum.

Link: www.hku.edu.tr

 

Üniversite

Copyright 2013 Hanna Nita Scherler