top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Katılımcı Kılavuzu

HAKKIMDA​

Program ne kadar sürüyor?

20 aya yayılmış bir Program. İlk yıl Ekim-Mayıs arasında ayda bir, ikinci yıl tekrar Ekim-Mayıs arasında ayda bir çalışılır. Yazın 4 ay ara verilir.

Kimler katılabiliyor?

Bireysel ve profesyonel gelişimi amaçlayan herkes (20 yaş ve üstü) katılabilir. 

Süreç nasıl yapılandırılıyor?

Her oturum, katılımcıların geçmiş bir aya ilişkin paylaşımları ile başlar. Katılımcıların paylaşımları, o gün işlenecek Gestalt kavramlarını işlemek ve daha önceden öğrenilmiş kavramları pekiştirmek için kullanılır.

İçerik, didaktik anlatım ve uygulamalı alıştırmalarla işlenir. Çalışma, işlenen içeriğin gündelik yaşama uyarlanabilmesine odaklıdır.

Katılımcıdan ne bekleniyor?

Her oturumdan önce iletilen metnin okunması,

Kendine açık, ve kendi içine bakmaya niyetli olunması,

Aktif katılım, paylaşıma yatkın ve niyetli olunması,

Diğer katılımcıların deneyimlerinin, öğrenme ve gelişme fırsatı olarak kullanılması,

Her oturuma katılınması,

Oturumlara zamanında gelinmesi ve zamanından önce çıkılmaması,

Her hangi bir çalışmaya katılmama durumunda, çalışma tarihinden en geç bir gün önce Nita’nın bilgilendirilmesi (tercihan sms ile) beklenir.

Her ayki çalışmaya katılmak neden çok önemli?

Katılınmadığı takdirde, aşağıdaki sorunlarla karşılaşılıyor:

Grup dinamiği olumsuz etkileniyor (paylaşımlardan herkes haberdar olamıyor),

İçerik ve süreç açısından katılımcılar arasında farklılık yaratıyor (öğrenme-ilerleme hızı etkileniyor),

Yapılan alıştırmalar belirli rakama göre planlandığından, alıştırmalarda sorun yaşanabiliyor.

 

Bu konuda katılımcıdan beklenenler:

Her çalışmanın sonuna kadar kalınması, çalışma bitmeden çıkılmaması,

Her hangi bir çalışmaya katılmama durumunda, çalışma tarihinden en geç 2 gün önce bildirilmesi.

 

Çalışmaya zamanında gelmek neden önemli?

Her oturum, katılımcıların, geçmiş bir aya ilişkin paylaşımları ile başlar. Paylaşımların içeriği hoş olabileceği gibi, nahoş da olabiliyor. Özellikle nahoş paylaşım zamanlarında, geç gelenlerle sürecin bölünmesi, hem paylaşımda bulunanın hem diğerlerinin konsantrasyonunu bozabiliyor.

Gecikenler, o ana kadar yapılmış olan paylaşımları kaçırıyor olmalarına ek olarak sürece uyumda da zorluk yaşayabiliyorlar.

Paylaşımların, herkesin mevcudiyetinde yapılması hem yukarıdaki nedenlerden dolayı hem de grup dinamikleri açısından önemlidir.

 

Uyulması gereken kurallar nelerdir?

Oturumlarda katılımcıların paylaştıkları içeriğin gizli kalması,

Oturum sırasında hiç bir şekilde kayıt yapılmaması (aksi, hem etik hem gizlilik kurallarının ihlali olur).

Maddi konu ile ilgili bilinmesi gerekenler, uyulacak kurallar nelerdir?

Ücret, ilk yıl için sabittir. İkinci yılda enflasyon oranında artar.

İlk çalışmanın ücreti, programa kayıt yapıldığında ödenir. Program başladığında, her çalışmada, bir ay sonraki çalışmanın ücreti ödenir. Örneğin, Ekim’de Kasım’daki çalışmanın ücreti, Kasım’da Aralık’taki çalışmanın ücreti vs ödenir. 

Ücret nakit olarak ödenecekse çalışma gününde, bankaya yatırılacaksa çalışma gününden en geç bir önceki gün yapılır.

Ücretin bankaya yatırılması durumunda, fatura kimin adına kesilecekse, havale /EFT o şahsın veya şirketin hesabından yapılmalıdır.

Faturalar e-posta ile katılımcılara iletilir. 

Katılımcı, katılmadığı oturumların maddi yükümlülüğünden sorumludur.

 

Gestalt Bireysel Gelişim Programına kaydın tamamlanması için neler gerekli?

Vesikalık bir resim

Kayıt formunun doldurularak imzalanması

İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi

 

Kaydın tamamlanmaması durumunda ne olur?

Görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki adaylara yer verilir.

Görüşmeler kota dolana kadar devam eder. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilir. 

 

Program sonunda bir belge veriliyor mu?

16 oturumun sonunda, katılım belgesi verilir. Belge, programın adını, süresini, toplamda kaç saat olduğunu, yerini, uygulayıcının adını ve katılımcının programa katılmış olduğu toplam saati içerir.

 

Gestalt Bireysel Gelişim Programının tamamlanmasından sonra devam edilebilecek çalışmalar var mı?

16 oturumluk Programı tamamlamış olanların katılabileceği çalışmalar:

Katılımcıların paylaşımlarının bireysel ve grup düzeyinde Gestalt bakış açısı ile çalışıldığı, Gestalt metodoloji ve tekniği kullanılarak bireysel gelişimin amaçlandığı bir çalışma.

Katılımcıların Gestalt metodolojisi ve tekniğini uygulama becerilerini geliştirebilecekleri uygulamalı bir çalışma.

Gestalt Bireysel Gelişim Programının ilk yılını tamamlamış olanların katılabileceği çalışma:

  • Teorik Çalışma:

İnsan hali ile ilgili çeşitli konuların Gestalt bakış açısı ile bağdaştırılarak irdelendiği, tartışıldığı bir çalışma.

bottom of page