top of page

Gestalt Biyografi

​Temel Gestalt eğitimimi, 1988 yılında, Gestalt Institute of Cleveland’da tamamladım. 1988-1994 yılları arasında, aynı enstitüde, ileri kurları tamamladıktan sonra 1997 yılında Gestalt Institute of Cleveland’ın İsrail’deki yarı yıllık eğitim programına misafir öğretim görevlisi olarak katıldım. Didaktik sunum, yaşantısal deneyimler, praktikum süpervizörlüğü, kişilik geliştirme grupları yönetimi ve program geliştirici faaliyetleri kapsayan bu görevi 2009 yılında, programın sona ermesine kadar sürdürdüm.


Gestalt Institute of Cleveland’da tamamladığım temel Gestalt eğitimine o yıllarda sadece doktora eğitimimin bir parçası olarak bakıyordum. Yıllar içinde, kendimi, diğer insanları ve çevremi farklı algılayıp anlamlandırmamı sağlayan bu eğitimin tutkunu ve hararetli bir misyoneri oldum. Gündelik ve profesyonel yaşantıma soktuğum bu bakış açısını, kişisel gelişim seminerleri vererek ve grup çalışmaları yöneterek başkalarının hayatlarında da belirgin farklılık yaratacak bir platforma taşımış oldum. Gestalt bakış açısının, bireysel, çift ve kurumsal danışmanlık hizmetlerime ve üniversitede verdiğim derslere yansımış olması, öğretmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştığım olguyu özümsemiş olduğumun en belirgin kanıtıdır.

1989 yılında, Gestalt bakış açısını bir yaşam felsefesi olarak sunduğum Gestalt Kişisel Gelişim Programını başlattım. Yıllar içinde, çeşitli yaş ve meslek gruplarından, ve Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon’u kapsayan çeşitli şehirlerden sayısı 2.000'i geçen katılımcısı oldu. Zaman içinde, Gestalt bakış açını geliştirmeyi ve gündelik yaşamlarıyla bağdaştırmayı sürdürmeye hevesli bir Gestalt topluluğu oluştu. Bu ihtiyaca cevap vermek amacı ile ek kişisel gelişim programları başlattım. Klinik becerilerini geliştirmek isteyenler için “Practicum” ve kişilerarası becerilerini ve kendi ve diğerine ilişkin farkındalıklarını geliştirmek isteyenler için “Yaşantısal Gestalt Grup Programları” çalışmalarını başlattım. 2005 yılında, Gestalt bakış açısının profesyonel yaşama entegre edilmesinin gönüllülerce paylaşıldığı, katılımın ücretsiz olduğu bir platform oluşturdum. Gestalt-İst Yaşam adını verdiğim bu platform, topluluk üyelerinin birbirlerini tanımasına, bilgi ve becerilerini paylaşmalarına ve destek grupları oluşturmalarına vesile olmakta. Buna ek olarak, Gestalt bilgi ve becerilerin profesyonel yaşam ile nasıl bağdaştırılabileceğine ilişkin paylaşımda bulunulmasına ve Gestalt bakış açısının bir yaşam felsefesi olarak yaygınlaşmasına da katkıda bulunmakta.

 

2013 yılında insan hali ile ilgili çeşitli alanlardaki gelişim teorilerini (bilinç, zihinsel, duygusal, ilişkisel, ahlak, motivasyon, ben tanımları gibi) ve bedendeki enerji merkezleri, ilişkisel yetkinlik ve doğanın işleyişinden feyz alma gibi konuları Gestalt yaklaşımı ile bağdaştırarak sunduğum didaktik seminerler başlattım. Böylece Geştalt bakış açısını geliştirmek ve gündelik yaşam ile bağdaştırmak girişimi insan halini içeren farklı konularla buluşturularak derinlik ve enginlik kazanmış oldu.

 

2013 yılından beri Tiflis'teki Gürcistan Ulusal Gestalt Enstitüsü tarafından başlatılmış olan Gestalt Terapi Eğitimlerine destek vermekteyim. 2022 yılı itibariyle EAGT tarafından akredite olan Makedonya SHS – İnsani İşbirliği Danışmanlığı / Gestalt Eğitim Enstitüsünün İstanbul'daki programına destek vermekteyim. 

bottom of page