top of page

Süpervizyon

SÜPERVİZYON

 

1994 yılından itibaren meslekdaşlarıma süpervizyon veriyorum. Görüşme sıklığı ve zamanı ihtiyaca göre değişkenlik gösterebiliyor.


Bu hizmetimin temelini fenomenolojik-varoluşçu yaklaşıma dayandırıyorum. Psikoterapi süreci nasıl danışan-danışman arasında paylaşılan bir süreçse, süpervizyon da benzer bir süreçtir. Karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu bir süreç. Süpervizyon verdiğim kişi ile armada oluşan sürece özellikle dikkat ederim. Onunla armada nasıl bir süreç oluşuyorsa, süpervizyon alanla onun danışanı arasında da benzer bir süreç oluştuğunu varsayarım. Süpervizyon alanın paylaştığı içeriğe ek olarak, aramızda ne olduğu, benim içsel süreçlerim ve onda gözlemlediklerime odaklanır ve bunlara ilişkin geri bildirim veririm.Onu, başka bir insanla birliktelikte neler yaşadığına odaklanmaya davet ederim. Bu hususların, terapist olma yolculuğunda kendisini destekleyebileceği yöntemler olarak altını çizerim. Süpervizyon alanın psikoterapideki tutumuna saygı gösteririm. Onaylayıcı veya yargılayıcı bir tutum içinde olmamaya özellikle özen gösteririm. Süpervizyon alanın kendi tutum ve seçimlerine ilişkin sorumluluk almasını desteklerim. Onu, gelişmesine nasıl katkımın olabileceğini belirlemesi doğrultusunda teşvik ederim.

bottom of page