top of page

Psikolojik Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Mesleğime, 1987 yılında serbest çalışan bir klinik psikolog olarak başladım ve 1989 yılında kendi danışma ofisimi kurdum. Çalışmalarım, birey ve çiftlere danışmanlık, meslekdaşlara süpervizyon, Gestalt kişisel gelişim programı, (daha fazla bilgi için Gestalt Programı bölümüne bakınız) praktikum süpervizyonunu, kişisel ve profesyonel gelişim amaçlı çalışma atölyelerini ve seminerlerini içermektedir.

Psikolojik danışmanlık uygulamadaki yaklaşımım:
Süreç müdahalesi konusunda uzmanlaşmış biri olarak “şimdi ve burada” deneyimini esas alarak çalışıyorum. İçinde bulunulan anda mevcut olan tüm verilere dayanan bu yaklaşım, bir yandan farkındalığı arttırırken, diğer yandan tekrarlanan davranış kalıplarına odaklanıp kişiyi davranışsal, zihinsel ve duygusal alanlarda uyararak, sonuç alıcı ve kalıcı etkiler yaratmaktadır.
Şimdi ve burada, yaşantısal bir yaklaşımla çalışmam, bana, sunulan sorunlara özgü müdahaleler yapılandırma esnekliği sağlamaktadır.

Aşağıda, yaklaşımım ve psikoterapi yönelimim konusunda kısa açıklamalar yer almaktadır:

Günlük hayatıma yön veren kişisel dünya görüşüm, bir psikolog olarak çalışmalarımda da belirgindir. İnsanların, özgür ve seçimlerinden sorumlu olduğuna, kendilerini destekleme güdüsüyle hareket ettiklerine inanırım. Diğer insanlar ile temaslarında kendilerini geliştirmeye açık olduklarını düşünürüm. Davranışların, deterministik anlamda önceden belirlendiğine değil, kişinin kendi seçimlerinin sonucu olduğuna inanırım.

Bireyin gelişme isteği içinde olduğunu, bunun için gerekli adımları attığını ve bunların sonuçlarına katlanmakla sorumlu olduğunu düşünürüm. Gestalt yaklaşımının kişiyi, kendi ve diğer farkındalığı, kendi ve diğeriyle temas, ihtiyaçlar doğrultusunda davranma, kendini destekleme, kendini geliştirmeye uygun bir ortamı yaratma ve böyle bir ortamla etkileşim içine girme ve ihtiyaçlara cevap vermeyen bir ortamdan çıkma esnekliği  boyutlarında anlamak açısından çok yararlı bir bakış açısı olduğunu düşünürüm.

İnsan davranışını anlamakta bağlamın önemli olduğuna inanırım. Soyut olarak incelendiğinde davranış pek fazla anlamlı değildir. Davranışlar ancak oluştukları ortam bağlamında anlam kazanırlar. Bütüncül bir bakış açısına sahibim. Herşeyin herşeyle ilintili olduğuna inanırım. ‘Alan’, ya da davranışın oluştuğu zemini, bütünün vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendiririm.

Psikolojik görüşüm içinde yer alan değerlere hangi rolleri yüklüyorum derseniz: İnsanın değerlerle ilgili olarak tarafsız olabileceği veya tarafsız olmasının arzu edilebilir birşey olduğunu söylemenin naif bir yaklaşım olduğunu düşünürüm. Değerlerin insanın psikolojik görüş açısını etkilemesinin kaçınılmaz olduğuna inanırım. Bu tür bir yaklaşımın, sert bir neden-sonuç ilişkisine kıyasla daha alçak gönüllü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, bu görüşün insan eylemlerinin karmaşıklığını içermesi açısından, insan davranışlarını anlamlandırmakta daha uygun olduğu kanısındayım. Kesin bir nesnellikten uzaklaşarak, değerleri kabul eden bir öznelliğe yaklaşmayı tercih ederim.

bottom of page