top of page​Temel Gestalt eğitimimi, 1988 yılında, Gestalt Institute of Cleveland’da tamamladım. 1988-1994 yılları arasında, aynı enstitüde, ileri kurları tamamladıktan sonra 1997 yılında Gestalt Institute of Cleveland’ın İsrail’deki yarı yıllık eğitim programına misafir öğretim görevlisi olarak katıldım. Didaktik sunum, yaşantısal deneyimler, praktikum süpervizörlüğü, kişilik geliştirme grupları yönetimi ve program geliştirici faaliyetleri kapsayan bu görevi, 2005 Şubatından itibaren “Gestalt Training in Israel” (önceki ISRAGIC) programında sürdürmekteyim.


Gestalt Institute of Cleveland’da tamamladığım temel Gestalt eğitimine o yıllarda sadece doktora eğitimimin bir parçası olarak bakıyordum. Yıllar içinde, kendimi, diğer insanları ve çevremi farklı algılayıp anlamlandırmamı sağlayan bu eğitimin tutkunu ve hararetli bir misyoneri oldum. Gündelik ve profesyonel yaşantıma soktuğum bu bakış açısını, eğitim seminerleri vererek ve grup çalışmaları yöneterek başkalarının hayatlarında da belirgin farklılık yaratacak bir platforma taşımış oldum. Gestalt bakış açısının, bireysel, çift ve kurumsal danışmanlık hizmetlerime ve üniversitede verdiğim derslere yansımış olması, öğretmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştığım olguyu özümsemiş olduğumun en belirgin kanıtıdır.1989 yılında, Gestalt bakış açısını bir yaşam felsefesi olarak sunduğum Gestalt Eğitim Programını başlattım. 20 yıl içinde çeşitli yaş ve meslek gruplarından, ve Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Trabzon’u kapsayan çeşitli şehirlerden sayısı 250yi aşan katılımcısı oldu. Zaman içinde, Gestalt bakış açını geliştirmeyi ve gündelik yaşamlarıyla bağdaştırmayı sürdürmeye hevesli bir Gestalt topluluğu oluştu. Bu ihtiyaca cevap vermek amacı ile ek eğitim programları başlattım. Klinik becerilerini geliştirmek isteyenler için “Praktikum” ve kişilerarası becerilerini ve kendi ve diğerine ilişkin farkındalıklarını geliştirmek isteyenler için “Yaşantısal Gestalt Grup Eğitimi” çalışmalarını başlattım. 2005 yılında, Gestalt bakış açısının profesyonel yaşama entegre edilmesinin gönüllülerce paylaşıldığı, katılımın ücretsiz olduğu bir platform oluşturdum. Gestalt-İst Yaşam adını verdiğim bu platform, topluluk üyelerinin birbirlerini tanımasına, bilgi ve becerilerini paylaşmalarına ve destek grupları oluşturmalarına vesile olmakta. Buna ek olarak, Gestalt bilgi ve becerilerin profesyonel yaşam ile nasıl bağdaştırılabileceğine ilişkin paylaşımda bulunulmasına ve Gestalt bakış açısının bir yaşam felsefesi olarak yaygınlaşmasına da katkıda bulunmakta.

 

 

GESTALT BİYOGRAFİ

 

bottom of page