top of page
Kişisel Gelişim Programları ve Seminerler

1989 yılından beri, psikologlara, psikiyatrlara, danışmanlara, sosyal eğitim uzmanlarına ve farklı meslek gruplarından kişilere çeşitli alanlarda kişisel gelişim programları ve seminerler  sunmaktayım.

Aşağıda, gelişim programları ve seminerlerden örnekler sunulmaktadır.

 

İnsan hali ile ilgili çeşitli gelişim alanlarının Gestalt bakış açısı ile bağdaştırılarak sunulduğu didaktik seminerler:

 

İlişkisel Yetkinlik

Doğa ile insan halinin paralellikleri

Bilinç gelişimi
İhtiyaçlar ve motivasyon
İlişkiler
Duygular
Bilişsel gelişim
Moral gelişim
“Ben” tanımları (Analitik, Neoanalitik, Humanistik, Varoluşçu, Gestalt)

Kişilik Eğilimleri ve Gestalt

Bedendeki Enerji Odakları ve Gestalt

Seminerler:

Hümanistik ve Varoluşçu Yaklaşımlara Giriş
Hümanistik-Varoluşçu-Gestalt Bakış Açısından Değişim
Yakın Duygusal İlişkilere Hümanistik-Varoluşçu-Gestalt Yaklaşım
Kişilik Bozuklukları Eğitimi
Bir Vaka Yedi Psikoterapi Yaklaşımı
Fenomenolojik Metodoloji
Gestalt Yaklaşımına Giriş
Gestalt Bakış Açısından Değişim
Gestalt Aile Terapisi
Kutuplar: Bütünleşmeye GidenYol
Zihin Beden İlişkisinin Gestalt ile Keşfi
Kişisel ve Profesyonel İlişki Tarzlarının Gestalt ile Keşfi
Kişisel ve Profesyonel Hayatta Farkındalık
Gestalt Psikoterapisi Metodolojisi
Gestalt Yaklaşımının Kişilik Teorileri ile Karşılaştırılması
Psikodinamik Değerlendirme
Psikoterapi Teknikleri
Klinik Görüşme
Psikoterapistin Kendini Yenilemesi
Klinik Ortama Yansıttığım Ben
Uzun Süreli Etkin Danışmanlık​

Psikoterapi Yaklaşımları
Takım aile Terapisi
Kişisel ve Profesyonel Gelişim Grubu: vaka tartışmaları, süreç müdahalesi ve deneyimsel öğrenme
Gelişim düzeyi Değerlendirmesi ve Gestalt
Psikodinamik Vaka Formulasyonu konusunda okuma ve vaka tartışmaları"
Psikolojik Test
Okul Danışmanlarına Danışma Becerileri Eğitimi, Bireysel Psikoterapi ve Süpervizyon

bottom of page